วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

ประวัติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ กับ โรงเรียนศึกษานารี

http://www.snr.ac.th/index.php/snr-dignity/somdej-chaopraya-borommaha-srisuriyawong

 21 01 2562 01

21 01 2562 02

21 01 2562 03

21 01 2562 04

21 01 2562 05

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม