03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2018
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ครูผู้ควบคุม
1.นายโสภณ ศรีคำภา
2.นางรจรินทร์ ริดจันดี
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กหญิงพิชญาภา พลวัฒน์
2. เด็กหญิงภคพร ปิตินวกรม
3. เด็กหญิงลักษณาวดี สนั่นก้อง
4. เด็กหญิงลักษิก์กานต์ ด่านพิธพร
5. เด็กหญิงวาสินา คู่โพธิ์

28 12 2561 01

28 12 2561 02

28 12 2561 03

28 12 2561 04

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773