photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ฝ่ายวิชาการ และนางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง ครูแนะแนว ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา วันที่ 9 มกราคม 2562

 09 01 2562 001

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773