นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ฝ่ายวิชาการ และนางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง ครูแนะแนว ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา วันที่ 9 มกราคม 2562

 09 01 2562 001