photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

การเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี - ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

41

 

42

43

44

ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773