photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศอินเดียนักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards

จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่ ผลงาน "เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย"

โดย น.ส.กานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และน.ส.ณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย ชั้น ม 6/3

91

 

92

93

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773