foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ผู้อำนวยการขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ รับมอบโล่เกียรติยศ มอบเงินรางวัล และให้โอวาทแก่ นักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

จากการแข่งขันทักษะภาษา ญี่ปุ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

81

82

83

 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม.5/12
รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท

การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
นางสาวธัญกร คำจันทร์ใจ ชั้น ม.4/14
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
เงินรางวัล 2,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้ัอม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773