foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย)
โดย มูลนิธิร่มฉัตร

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.เด็กหญิงภัคจิรา มิ่งขวัญปิยะกุล ม.3/4
2.เด็กหญิงสิปาง เกิดสินธุ์ ม.2/4
3.เด็กหญิงญาดา สุนทรพรศิลป์ ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.นางสาวสิตา โฆสิตพัฒนา ม.6/12
2.นางสาวรัญชณา สีสังข์ ม.5/6
3.นางสาวพาณิภัค อารีประชาภิรมย์ ม.6/8

ผู้ที่ได้รางวัลผ่านเกฑ์ คือ
เด็กหญิงภัคจิรา มิ่งขวัญปิยะกุล ม.3/4
ได้ลำดับที่ 91

 

41

42

43

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773