photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ Youtube Channel"

21

 

23

25


วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ห้องประชุมพระประยุรวงศ์

วิทยากรโดย นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี และนายเดชา ชาญวิรุฬห์ Youtuber และ SEO Specialist

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773