การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ  ครั้งที่6 ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม.5/12

โรงเรียนศึกษานารี ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

17

18

19

 

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล