03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น สพม. เขต1 ได้จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

1 5

1 6

1 7

 

โดยครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่าย และนำนักเรียน ชั้น ม.4/14 จำนวน 5 คน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773