กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ CHIBA UNIVERSITY

จัดโครงการรุ่นพี่สอนน้องแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ขึ้น

 

91

92

โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก CHIBA UNIVERSITY จำนวน 11 คน
ดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ นักเรียน ชั้น ม.4/14
(แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น) และนักเรียนชั้น ม.6/4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561