foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครูแนะแนวกับการเตรียมนักเรียนวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ"

 

41

42

43
จัดโดยศูนย์แนะแนวกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773