photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

ครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครูแนะแนวกับการเตรียมนักเรียนวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ"

 

41

42

43
จัดโดยศูนย์แนะแนวกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773