กิจกรรมพูดเทิดพระคุณแม่ 7 ภาษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใ ในรัชกาลที่ 9
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

1

2

3

12 สิงหาคม 2561
โรงเรียนศึกษานารี