กิจกรรมยุวกาชาดอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค.2561

ณ กระทรวงศึกษาธิการ ครูนนทน์ ฤทธิเลิศ และครูศิริลักษณ์  ทองปรวนดูแล

15

 

16

 

17