snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

เด็กหญิงณัฏฐ์ กุลสนาวงค์ ม.3/7
รายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จ.นครสวรรค์ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนนักกีฬาเขตการศึกษาที่ 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562
จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการแข่งขัน
🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภททีมรวมอุปกรณ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์บอล

01 02 2562 10

01 02 2562 11

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773