snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา ชั้น ม2/7 ตัวแทนนักกีฬาเขต 10 จ.กรุงเทพมหานคร ประเภทกีฬาลีลาศ
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกมส์" ณ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22-30 มค 2562
ได้เหรียญทองแดง ประเภท ลาตินอเมริกัน Class B Junior II

01 02 2562 06

01 02 2562 07

01 02 2562 08

01 02 2562 09

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773