01
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

รายการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นตัวแทนภาคนครหลวงไปแข่งขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 28 สิงหาคม-6 กันยายน 2561

เด็กหญิงจินทภา อิ่มผ่อง
เด็กหญิงพชรพร เลี่ยวเฉลิมวงษ์
เด็กหญิงธารตะวัน ขำนวล
เด็กหญิงอาริสา แซ่เจียม
เด็กหญิงบัณฑิตา บุพศิริ
เด็กหญิงวรณัน ไพรกิจเจริญ
เด็กหญิงสาริน ถาวรกุลเดช
เด็กหญิงมานิดา วงศ์ใหญ่
เด็กหญิงวรดา ไพรกิจเจริญ
นางสาวอุทุมพร วงศ์ใหญ่

28 01 2562 14

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773