รายการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นตัวแทนภาคนครหลวงไปแข่งขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 28 สิงหาคม-6 กันยายน 2561

เด็กหญิงจินทภา อิ่มผ่อง
เด็กหญิงพชรพร เลี่ยวเฉลิมวงษ์
เด็กหญิงธารตะวัน ขำนวล
เด็กหญิงอาริสา แซ่เจียม
เด็กหญิงบัณฑิตา บุพศิริ
เด็กหญิงวรณัน ไพรกิจเจริญ
เด็กหญิงสาริน ถาวรกุลเดช
เด็กหญิงมานิดา วงศ์ใหญ่
เด็กหญิงวรดา ไพรกิจเจริญ
นางสาวอุทุมพร วงศ์ใหญ่

28 01 2562 14