รายการ IJBTC U13 INTERNATIONAL THAILAND CUPS 2018
ผลการแข่งขัน ชนะทีมสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)เด็กหญิงธนิดา ม่วงมี
เด็กหญิงณัชนันท์ เสน่ห์นุกูล
เด็กหญิงอโนมา ชมเชย
เด็กหญิงปรายฟ้า วรพงศ์
เด็กหญิงเอื้อเอ็นดู เชื้อนิล
เด็กหญิงเฌอออม ใจสุวรรณ
เด็กหญิงพิชชา พันธุ์สิทธิเดช
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ พิมประสิทธิ์

28 01 2562 13