03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการ IJBTC U13 INTERNATIONAL THAILAND CUPS 2018
ผลการแข่งขัน ชนะทีมสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)เด็กหญิงธนิดา ม่วงมี
เด็กหญิงณัชนันท์ เสน่ห์นุกูล
เด็กหญิงอโนมา ชมเชย
เด็กหญิงปรายฟ้า วรพงศ์
เด็กหญิงเอื้อเอ็นดู เชื้อนิล
เด็กหญิงเฌอออม ใจสุวรรณ
เด็กหญิงพิชชา พันธุ์สิทธิเดช
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ พิมประสิทธิ์

28 01 2562 13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773