snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

รายการ การแข่งขันรายการ สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
“Obec-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018”
ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
รางวัลที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 13 ปีหญิง
เด็กหญิงธนิดา ม่วงมี
เด็กหญิงณัชนันท์ เสน่ห์นุกูล
เด็กหญิงอโนมา ชมเชย
เด็กหญิงปรายฟ้า วรพงศ์
เด็กหญิงเอื้อเอ็นดู เชื้อนิล
เด็กหญิงเฌอออม ใจสุวรรณ
เด็กหญิงพิชชา พันธุ์สิทธิเดช
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ พิมประสิทธิ์

28 01 2562 12

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773