snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 วันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
เด็กหญิงณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา ม.2/8

ผลรางวัล
เหรียญเงิน ประเภท Latin American รุ่น Class C
เหรียญเงิน ประเภท Junior ten danc

29 11 2561 01

29 11 2561 02

29 11 2561 03

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773