กิจกรรม โพธิสารนิทรรศ 61
" โพธิสารมีพลัง คลังความรู้วิชาการ สืบสานวิถีชุมชน "
จัดโดย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ
ผู้เข้าแข่งขัน
ทีมที่ 1
1.นางสาวตวงทอง ชูกระโทก
2.นางสาวกัลยกร เลิศสำราญพินิจ
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขัน
ทีมที่ 2
1.นางสาวพรชนก อ่อนช้อย
2.นางสาวกฤตพร แซ่ปึง
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 800 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูบุศรินทร์ หงษ์ทอง และครูศุทธินี เพ็ชร์งาม

28 01 2562 01

28 01 2562 02

28 01 2562 03

28 01 2562 04

28 01 2562 05

28 01 2562 06

28 01 2562 07

28 01 2562 08

28 01 2562 09

28 01 2562 10

28 01 2562 11