01
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ครูศุทธินี เพ็ชร์งาม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดสอบ
วัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับการสอบและสอบทักษะการพูด

จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

21 01 2562 50

21 01 2562 51

21 01 2562 52

21 01 2562 53

21 01 2562 54

21 01 2562 55

21 01 2562 56

21 01 2562 57

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773