03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กุมภาพันธ์ 2018
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

งานเปิดโลกพหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันทักษะ "Show Shine Challenge"
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
ผู้เข้าแข่งขัน
ทีมที่ 1 1.นางสาวฌัชฌา สรนันท์ ชั้น ม.6/10
2. นางสาวณัฐณิชา แก้วนิมิตร ชั้น ม. 6/10
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

ทีมที่ 2 1. นางสาววารุณี เจริญสุข ชั้น ม.5/11
2. นางสาวกุลสินี ลาภทวีโชค ชั้น ม.5/11
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครูผู้ดูแล ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

10 01 2562 02

10 01 2562 03

10 01 2562 04

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773