photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะครูสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่
Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC

สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พ.ว.
บริษัทพัฒนาวิชาการ (พ.ว.) จำกัด

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

21

22

23

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773