photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

ครูอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น "แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์โดยใช้หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจแปนด์ฟาวเดชั่น กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไทปัน  กรุงเทพมหานคร

 

2 1

2 2

 

2 3

 

 

 

ครูพนิดา สมัยคมสัน เข้าร่วมอบรม Sakura Network โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์อุระวะ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2561 (39 วัน) ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์อุระวะ ประเทศญี่ปุ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. การเพิ่มพูนทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
2. ความรู้ความเข้าใจ สังคมและวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น
3. เสริมสร้างประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง

 

3 1

3 2

3 3

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773