foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศูนย์รวมใจ ชาว ศ.น.
พระพุทธรัตนกวีและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)

1

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนศึกษานารีปางขัดสมาธิ และรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม พุทธสรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามฯองค์ที่ 6 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศึกษานารีโดยนางประจวบ ชำนิประศาสน์ อดีตผู้อำนวยการคนที่ 10 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารี และคณะสงฆ์วัดอนงคารามวรวิหารร่วมกันหล่อรูปเหมือน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)ขนาดเท่าองค์จริง ประดิษฐสถาน ณ ศาลา “พุทธสรานุสรณ์” ในโอกาสครบรอบ84 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนศึกษานารี พ.ศ. 2528 เป็นพุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราชาวศึกษานารี

 2

ศาลสมเด็จปู่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน
ที่ชัดเจน ประดิษฐานอยู่ด้านประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน
เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวศึกษานารีมาช้านาน

3

อนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2540 โดยนางจงพิศกันหลง ผู้อำนวยการคนที่ 14 เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) เพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวศึกษานารี

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773