04
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "50 ปี ทณบุรีศรีมหาสมุทร" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

11


1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์ สังข์แก้ว ม.3/12
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นางสาวพรรณพัชร คีรีเดช ม.4/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

 

13
โดยจะเข้ารับรางวัลจากพลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ
ประธานมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษจิกายน 2561  ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองทัพเรือ

 

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773