03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

ปีการศึกษา 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ AP (Acdemic Proficiency Program)
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ

เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

** รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 72 คน **
** รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน **

วิชาที่สอบ
1. วิทยาศาสตร์
2. คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา ชั้น ป.4-ป.5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

:: คะแนนเฉลี่ยรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.0

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
* ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
* ทดสอบมาตรฐานความรู้
* ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
* แข่งขันทักษะกระบวนการ
* ฝึกปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย


ระบบจะเปิดให้แสดงความจำนง (ใบสมัคร)

ระเบียบการรับสมัคร ม.1 
ระเบียบการรับสมัคร ม.4

รับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ วันที่ 9  มีนาคม 2562
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ วันที่ 10 มีนาคม 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลและรายงานตัวพร้อมระเบียบการ วันที่ 13 มีนาคม 2562
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผลและรายงานตัวพร้อมระเบียบการ วันที่ 14 มีนาคม 2562

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773