photo05
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับ  ทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จากการเข้าร่วมแข่งขัน #โครงการสืบสานการสวดทำนองหลวงจากบทในหนังสือจินดามณี

จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

12

13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773