ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานคุณภาพ CECRL ปีการศึกษา 2561

ครูศุทธินี เพ็ชรงาม เป็นวิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
Ver l'lnternational avec le francais

ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2561
ณ พาวิลเลียน ริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการอบรม สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน คือ
นางสาวญาณิศา องุ่นศรี ม. 6/10
นางสาวกรนันท์ เกษร ม. 6/10

 

21

22

23