การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวัอัฐฏมีบูชา"

จัดโดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 29 พฤษภาคม และ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรรณพัชร คีรีเดช ชั้น ม.4/1

 

2018 11

art02

art01

art03