โรงเรียนศึกษานารี ตัวแทนประเทศไทย ไปเวทีนานาชาติ
สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ผลงานเยาวชนไทยสู่สากล  International Exhibition for Young Inventors

 

snr 2561 1

snr 2561 2

snr 2561 3

 

ชมรายการเดินหน้าประเทศไทย -->