ขอแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561

ผอ snr

pr1

 

pr2

 

pr3

 

pr4