การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนศึกษานารี) แข่งขันในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 (เวลา 15.30-17.20 น.) ห้อง 246

21

22

23

24

25

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1. ครูวันเพ็ญ จันทนคีรี
2. ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน
3. Ms.Jade Suttie
4. Mr.Liam McDermott

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ณิชาลักษณ์ พัฒนเดชาวรวัฒน์ ชั้น ม.2/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ด.ญ.พิณทอง นนท์ธีรกร ชั้น ม.2/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ด.ญ.รักษ์สุมนต์ เกษร ชั้น ม.1/8