การแก้โจทย์ปัญหา

 

Homeผู้จัดทำลำดับอนุกรมแหล่งอ้างอิง

 

 

 

  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเรขาคณิต

  ตัวอย่างที่ 1  อนุกรมเรขาคณิต   3   +   6   +   12   +   …    จะต้องบวกกันกี่พจน์  จึงจะได้ผลบวกเป็น   765

     กำหนด อนุกรมเรขาคณิต  3   +   6   +   12   +   …    =    765

     ถามว่าจะต้องบวกกันกี่พจน์ คือหาค่า n  เมื่อ Sn  =  765

   

     อนุกรมเรขาคณิต มี a1  =  3,  r  =  2,  Sn  =  765

     หาค่าของ n  จะต้องใช้สูตร

                        

                                              อนุกรมนี้จะต้องบวกกัน    8    พจน์

 button.gif

  ตัวอย่างที่ 2  อนุกรมเรขาคณิตอนุกรมหนึ่ง มี พจน์แรกเท่ากับ 3    และ พจน์ที่ n  เท่ากับ 96   และ ผลบวก  n  พจน์แรก

                         เท่ากับ 189 จงหาผลบวกของ 10 พจน์แรกของอนุกรมนี้

   โจทย์กำหนด พจน์แรกเท่ากับ 3, พจน์ที่ n  เท่ากับ 96 และผลบวก n พจน์แรก

   เท่ากับ 189 ถามผลบวกของ 10 พจน์แรกของอนุกรมนี้

 

   หาอัตราส่วนร่วม( r ) ก่อนแล้วจึงหา  S10

 

                                                                    

                                        ผลบวกของ 10 พจน์แรกของอนุกรมนี้ คือ  3,069

 3d_darkbg_h_back.gif