การเคลื่อนที่

Homeผู้จัดทำปริมาณทางฟิสิกส์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันการเคลื่อนที่
อัตราเร็ว ความเร็ว 
อัตราเร่ง ความเร่ง 
กราฟของการเคลื่อนที่ 

 


          การเคลื่อนที่ คือ การที่วัตถุย้ายตำแหน่งจากที่เดิมไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่   ปริมาณที่ใช้บอกขนาดของการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือ ระยะทางและการกระจัด

          ระยะทาง คือ ความยาวที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ จัดเป็นปริมาณสเกลลาร์

          การกระจัด คือ ระยะที่วัดจากจุดตั้งต้นของการเคลื่อนที่  ตรงไปยังตำแหน่งที่วัตถุอยู่ในขณะนั้น โดยไม่สนใจว่าวัตถุจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร  จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์

          มดตัวหนึ่งเดินไต่ผนังเป็นรูปวงกลม เมื่อเดินได้เป็นรูปครึ่งวงกลม จะได้ว่า ระยะทางที่มดเดินเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นรอบวงของวงกลม  ขนาดของการกระจัดเท่ากับความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางและมีทิศทางตรงจากของเส้นรอบวงด้านหนึ่งตรงไปยังเส้นรอบวงด้านตรงข้าม

               ลองคิดดู       นักกีฬาวิ่งรอบสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD โดยมีด้านยาว 400 เมตร กว้าง 300 เมตร โดยเริ่มวิ่งจากจุด A จงหาระยะทางและการกระจัดเมื่อนักกีฬาวิ่งถึงจุดต่อไปนี้    B ,C,D และ A
              การเคลื่อนที่ในลักษณะใด  ที่ทำให้ขนาดของการกระจัดและระยะทางเท่ากัน

             แนวคิด  

                             การเคลื่อนที่มีหลายลักษณะจำแนกออกได้เป็น

    1. การเคลื่อนที่แนวตรง
    2. การเคลื่อนที่วิถีโค้ง(Projectile)
    3. การเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลม
    4. การเคลื่อนที่แบบสั่น(Simple Harmonic Motion) 

    การเคลื่อนที่แต่ละลักษณะนั้นมีแรงกระทำที่แตกต่างกัน  โปรดศึกษาต่อไป  

จัดทำโดยนายโฆสิต  สิงหสุต
โรงเรียนศึกษานารี แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
Copyright(c)  Mr.Kosit  Singhasut. All rights Reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.