อาหารหลัก 5 หมู่
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อการส่งเสริมสุขภาพอาหารและโภชนาการฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพกายและจิตอารมณ์ ความเครียดการออกกำลังกายทดสอบหลังเรียน

 

อาหารหลัก 5 หมู่ 
โรคขาดสารอาหาร 

                  สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

              อาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ถ้าแยกคุณสมบัติทางเคมีแล้วจะได้สารอาหาร 6 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และโปรตีนในพืช ได้แก่ ถั่วชนิดต่างๆ เป็นต้น
  2. คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าวชนิดต่างๆ แป้ง น้ำตาล เผือก มัน เป็นต้น
  3. ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ และน้ำมันจากพืช
  4. วิตามิน ได้แก่ วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ำ
  5. เกลือแร่ ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ พืชผัก นม ไข่ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เป็นต้น

อาหารหลัก 5 หมู่

         หมู่ที่ 1    โปรตีน เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง
         หมู่ที่ 2    ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ขนมปัง
         หมู่ที่ 3    ผักใบเขียว และผักชนิดต่างๆ
         หมู่ที่ 4    ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ส้ม องุ่น
         หมู่ที่ 5    ไขมันจากสัตว์ และพืช