การเติบโตของทารก
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนการปฏิสนธิเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปีเด็กก่อนวัยเรียนทดสอบหลังเรียน

 

 

การเติบโตของทารก 
พัฒนาการของมนุษย์ 
ปัจจัยต่อการเติบโต 

 

        

การเจริญเติบโตของทารก

              การเจริญเติบโตของเด็กแม้จะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง แต่ก็จะมีความแตกต่างในแต่ละวัย ในวัยทารกอัตราการเจริญเติบโตต่อนข้างสูง ถ้ามีการเปรียบเทียบความต้องการพลังงาน โปรตีน และน้ำต่อน้ำหนักตัว ทารกจะต้องการมากกว่าวัยอื่นๆ ทารกจะเติบโตได้เมื่อรับอาหารเพียงพอเท่านั้น และถ้าได้รับสารอาหารครบถ้วนก็จะทำให้ร่างการปกติ แข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรค ฉะนั้นการประเมินความเจริญเติบโตต้องมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ถ้ามีความผิดปกติจะได้รีบแก้ไขทันที การตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารก ทำได้หลายวิธีคือ

   1. การชั่งน้ำหนักตัว โดยปกติทารกจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 3,000 กรัม
   2. การวัดความยาวของลำตัว แรกเกิดทารกจะมีความยาวของลำตัวประมาณ 50 เซนติเมตร
   3. การวัดรอบศีรษะ โดยเฉลี่ยวัดรอบศีรษะของทารกแรกเกิดจะได้ประมาณ 34 เซนติเมตร
   4. การวัดรอบต้นแขน
   5. การเจริญของฟัน โดยปกติฟันซี่แรกของทารกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน