วีดีโอสาธิตการนวดตัว-เท้า
Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประวัติความเป็นมาทษฎีเส้นสิบจุดบนฝ่าเท้าเทคนิคการนวดเท้าขั้นตอนการนวดเท้าวีดีโอสาธิตการนวดตัว-เท้าบรรณานุกรม
  

 

 

วีดีโอสาธิตการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

 

วิธีการชมวีดีโอสาธิต

    กดที่ปุ่ม Play เพื่อเลือกชมการสาธิต
    เิปิดเสียงลำโพง
    กดที่ปุ่ม Stop เพื่อเลิกชม

 

 

 

วีดีโอสาธิตการนวดเท้า 

 

 

 

 

 

  

Copyright (c) 2007 Mrs.Jindapa  Wongudom. All rights reserved.

jindapa_massage@hotamail.com