เทคนิคการนวดเท้า

 

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประวัติความเป็นมาทษฎีเส้นสิบจุดบนฝ่าเท้าเทคนิคการนวดเท้าขั้นตอนการนวดเท้าวีดีโอสาธิตการนวดตัว-เท้าบรรณานุกรม

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

 

การนวดเท้าเป็นทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพ  ช่วยลดความเครียด คลายความ
ปวดเมื่อยและกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ 
ขณะเดียวกันผู้นวดและผู้ถูกนวด
ต้องมีความระมัดระวังด้วย

ประโยชน์ในการนวดเท้า

  ช่วยส่งเสริมสุขภาพ โดยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง

  ทำให้อวัยวะต่างๆทำหน้าที่ได้สมดุล

 

อุปกรณ์ในการนวดเท้า

 

  1. บาล์ม

  2. ครีมนวด

  3. แอลกอฮอล์

  4. สำลี

  5. แป้งฝุ่น

 

 

   

  ไม้กดจุด(ไม้อาจารย์)

 

 

การพันผ้าห่อเท้า

Copyright (c) 2007 Mrs.Jindapa  Wongudom. All rights reserved.

jindapa_massage@hotamail.com