งานรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

* * * เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบ * * *


โปรดติดตามรายละเอียด กำหนดการ การเข้าสอบ


ผ่านทาง www.snr.ac.th หรือ

Facebook : Suksanari School


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1

ในเขต

รายชื่อ

นอกเขต

รายชื่อ

ความสามารถพิเศษ

รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4

วิทย์-คณิต

รายชื่อ

คณิต-อังกฤษ

รายชื่อ

อังกฤษ-จีน

รายชื่อ

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

รายชื่อ

อังกฤษ-เกาหลี

รายชื่อ

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

รายชื่อ